ICT in Saudi


ICT in Saudi (released by Holland Gulf Chamber of Commerce in 2011, in Dutch language only)

Saudi Arabië is het grootste land van de Golfregio, en in tegenstelling tot hoogontwikkelde landen als Japan en de VS is het terrein van de informatie- en communicatietechnologie er nog nagenoeg onontgonnen. De ICT-sector groeit er als kool, want de overheid heeft grootse plannen om de economie te diversificeren. Om het kennis- en dienstenniveau te bereiken dat het land voor ogen heeft, is een solide ICT-infrastructuur onontbeerlijk.

De internetpenetratiegraad, bijvoorbeeld, groeit er inmiddels jaarlijks met zo’n 20 tot 30 procent. De verwachting is dat de sector in 2012 een waarde vertegenwoordigt van 5 miljard dollar. Een grote markt dus, voor Nederlandse aanbieders van ICT-oplossingen voor overheid en publieke diensten.

Wat gebeurt er in Saudi-Arabië?

Het Koninkrijk Saudi-Arabië is het grootste land van de Golfregio, met een bevolking van 28,7 miljoen inwoners. De ICT-sector zal er naar verwachting jaarlijks met 12 procent groeien en zal in 2012, vergeleken met 2007, bijna verdubbeld zijn tot een waarde van ongeveer 5 miljard dollar.

Saudi-Arabië, de grootste economie in het Midden-Oosten, heeft dankzij de enorme olie-inkomsten sinds de jaren zeventig een geweldige transformatie ondergaan. Van arm land groeide het uit tot één van de twintig grootste economieën ter wereld. Dankzij fikse reserves en de nu weer stijgende olieprijzen zien de groeiverwachtingen vanaf 2010 er gunstig uit: rond de drie procent economische groei.

De investeringsprogramma’s van de overheid gaan dan ook onverminderd door. Voor het realiseren van deze ambities is een goede ICT-infrastructuur echter onontbeerlijk. Denk bijvoorbeeld aan digitale dienstverlening van overheid naar burger en bedrijfsleven (e-government), maar ook aan digitalisering van het onderwijs en de gezondheidszorg. Deze vorm van digitale publieke dienstverlening, zoals het online verlengen van een visum of de betaling van de gemeentebelasting, staat op dit moment nog in de kinderschoenen in Saudi-Arabië.

De Saudische regering keurde recentelijk een conceptplan goed dat voorziet in een groei van de ICT-industrie naar 20 procent van het Bruto Binnenlands Product in 2020. Speciale nadruk in dit plan ligt op de ontwikkeling van e-government, de online dienstverlening van de overheid aan bedrijven en burgers, maar ook in het digitaliseren van de dienstverlening in het onderwijs en de gezondheidszorg. Verder is er aandacht voor de onderlinge informatieuitwisseling tussen de verschillende instellingen en met de overheid.

Projecten

Om deze publieke diensten voor consumenten en bedrijven te ontwikkelen, staat er een hele serie projecten op stapel. Een aantal voorbeelden:

  • Het Yesser e-government programma trekt de komende vijf jaar zo’n 800 miljoen dollar uit om iedere burger vanaf zijn thuiscomputer toegang te geven tot overheidsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een rijbewijs tot het aanvragen van vergunningen. Tegelijkertijd stimuleert Yesser de beschikbaarheid van computers en internet onder de bevolking.
  • Saher System behelst de volledige automatisering van de verkeerscontrole en het linken van verkeerscamera’s met informatiesystemen. Hiermee kan een verkeersovertreding bijvoorbeeld direct worden gekoppeld aan de autoregistratie.
  • SIMIS introduceert een managementinformatiesysteem voor de sociale verzekeringen.
  • Het project SADAD richt zich op het ontwikkelen van een infrastructuur voor e-betalingen.
  • Het Smart Card project van het ministerie van Binnenlandse Zaken vervangt de traditionele identiteitskaart met een zogenaamde ‘smart card’. Op termijn moet deze kaart ook de gegevens van andere kaarten zoals die van het rijbewijs en de gezinskaart integreren.

  • Het Omrah Project heeft tot doel de visumaanvragen voor pelgrims die het land bezoeken volledig online te laten verlopen.
  • De digitalisering van de overheid betekent ook dat iedereen moet worden opgeleid in het werken met de applicaties. Vijfduizend ambtenaren leren standaardvaardigheden, en nog eens een kleine duizend ambtenaren worden getraind in het gebruik van specifieke ICT-toepassingen. In het onderwijs worden 200.000 onderwijzers getraind in basis-ICT-vaardigheden en in lesmethoden om hun leerlingen in ICT-gebruik op te leiden. Ook bouwt de overheid een portal voor het aanbieden van online training op dit gebied. Er zijn verder plannen voor het opzetten van een nationaal centrum voor e-learning.
  • Om de medische sector (ziekenhuizen en gezondheidscentra) op peil te krijgen, is er een vijfjarenplan met als doelstelling in ten minste veertig ziekenhuizen en 350 gezondheidscentra solide ICT- infrastructuur te introduceren. Ook is er een vijfjarenplan om een uniform electronisch medisch dossier te introduceren voor elke burger. Het begin hiervoor wordt gemaakt in twintig ziekenhuizen en 120 gezondheidscentra.

Toegankelijkheid markt

Hoewel online dienstverlening in Saudi-Arabië uiteindelijk vooral in het Arabisch aan haar burgers wordt aangeboden, is de voertaal voor software-ontwikkeling en implementaties doorgaans Engels. Hiermee is de markt toegankelijk voor exporterende software-bedrijven. Concurrerende landen beginnen dan ook gretig kennis te nemen van de mogelijkheden in deze groeimarkt. In 2008 is al een delegatie Oostenrijkse ICT-toeleveranciers afgereisd om haar kennis en kunde op het gebied van e-Government te tonen. Ook de Maleisische overheid toont haar interesse.

Als we de vraag uit Saudi-Arabië naast het aanbod in Nederland leggen, heeft ons land een uitstekende concurrentiepositie. De hoogontwikkelde hardware-infrastructuur –de breedbandpenetratie in Nederland is de hoogste ter wereld – bracht Nederland in de top 5 op het gebied van e-government dienstverlening (bron: VN). Uit een onderzoek door de Economist Intelligence Unit blijkt verder dat Nederland een derde plaats inneemt als het gaat om e-readiness. Als Nederlandse ICT-dienstverleners deze staat van dienst goed weten te presenteren in Saudi-Arabië, en zich goed inleven in de Saudische zakencultuur, zouden Nederlanders weleens belangrijke orders binnen kunnen halen.

Wilt u meer weten over uw kansen binnen de ICT sector in Saudi-Arabie? Neem gerust contact met ons op, jochem@hgcoc.com