Infrastructure in Kuwait


Infrastructure in Kuwait (released by Holland Gulf Chamber of Commerce in 2011, in Dutch language only)

Vanuit zijn geografisch strategische positie (grenzend aan Saudi-Arabië en Irak en dicht tegen Iran aan) ligt het voor Koeweit voor de hand om in te zetten op een positie als logistieke spil. Het is dankzij zijn olievoorraden het op vijf na rijkste land ter wereld en de economische groei zal zich volgens de Economist Intelligence Unit in 2010 herstellen tot 3,7 procent. De verwachting voor 2011 zit rond de 5,3 procent.

Vanwege de langdurige aanwezigheid van internationale strijdmachten kent Koeweit al een redelijke   logistieke infrastructuur. Zo is er een wegennet van 4500 km, waarvan 350 km snelweg. Iets meer dan acht miljoen reizigers en drie miljoen ton vrachtvervoer maakten vorig jaar gebruik van het internationale vliegveld –aantallen die nog ieder jaar stijgen. De drie voornaamste zeehavens zijn Al-Shuwaikh, Al Shuaiba en Doha. Al-Shuwaikh is de grootste, met een totale oppervlakte van 3,2 miljoen vierkante meter en 21 ligplaatsen.

Interessante projecten

Haven

De haveninfrastructuur van de bestaande havens Shukwaikh, Shuaiba en Doha wordt gemoderniseerd en uitgebreid.

Voor de commerciële diepzeehaven op het eiland Bubiyan, die nu in aanbouw is en die één van de grootste havens in het Midden-Oosten zal worden, is het land op zoek naar expertise voor het opereren en managen van de haven. Deze expertise haalt het logischerwijs uit landen met grote internationale havens. Lokale aannemers zijn zelfs wettelijk verplicht gesteld om met internationale ondernemingen samen te werken die hen de beste deskundigheid bieden om dit en andere projecten te realiseren.Tijdens de uitgaande missie in 2009 gaf Tawfiq Shehab, deputy director of Marine Operations van Kuwait Port Authority bijvoorbeeld aan op zoek te zijn naar veel hoogwaardige oplossingen voor het upgraden van de havens, waaronder complete aflaadsystemen voor goederen en aggregaten, maar ook boten en trainingen voor havenpersoneel.

Logistieke dienstverlening

Door een tekort aan opslagfaciliteiten is er veel behoefte aan de nieuwste technologieën voor vrachtverkeer en opslagmanagement, zoals RFID (Radio Frequency Identification Systems), tracking systemen, en geautomatiseerde opslag- en afhandelsystemen, aldus Geourge El Khoury, directeur logistiek Agility Logistics, de grootste logistieke dienstverlener in Koeweit.

Er liggen dus duidelijke kansen voor havenoperators, leveranciers van verkeerscontrolesystemen en materiaal, en toeleveranciers van afhandelingssystemen.

Verder is er in Koeweit een tekort aan warehousing- en opslagfaciliteiten met bijbehorende apparatuur, zo bleek uit andere gesprekken met toonaangevende spelers in de logistieke sector.

Luchthaven

Het internationale vliegveld wordt volledig gerenoveerd en gaat uitbreiden. Het jaarlijkse aantal passagiers moet groeien van de huidige zeven miljoen naar 20 miljoen. Voor de plannen wordt zo’n € 544 miljoen uitgetrokken.

  • De groei wordt vooral bewerkstelligd door de aanleg van een derde landingsbaan;
  • Verder komt er een nieuwe terminal die via een tunnel verbonden wordt met de oude aankomst- en vertrekhal;
  • De twee bestaande landingsbanen worden met 600 meter verlengd, en er komen nieuwe hangars, wegen en andere gerelateerde faciliteiten.

Naast uitbreiding van de internationale luchthaven wordt ook het huidige Sjeikh Sa’ad vliegveld (de VIP-luchthaven van Koeweit) uitgebreid en wordt een nieuwe terminal gebouwd. Hiervoor is € 35 miljoen gebudgetteerd.

Rail

De regering zal €10 miljard investeren in transport over het spoor, als onderdeel van de ambitie om tot distributiehub voor de regio uit te groeien. Er is nog nagenoeg geen spoorinfrastructuur, maar er moet uiteindelijk zo’n 700 kilometer spoor worden aangelegd. Deze zorgen intern voor ontsluiting, maar sluiten ook aan op omringende landen. Verder zullen er railverbindingen met Damascus, Baghdad, Iran en China worden aangelegd. Koeweit heeft zelf nog geen bedrijven die spoorwegen kunnen aanlegen en de materialen en technologieën kunnen leveren. Dat maakt de markt voor Nederlandse dienstverleners bijzonder interessant.

Naast deze investeringen heeft Koeweit nog eens € 63 miljard ($86 miljard) toegezegd aan andere infrastructurele megaprojecten, zoals de aanleg van een metronetwerk in Koeweit Stad om het groeiende verkeersprobleem in de hoofdstad tegen te gaan.

Wilt u meer weten over uw kansen binnen de infrasector in Kuwait? Neem gerust contact met ons op, jochem@hgcoc.com