High-level handelsmissie naar Saudi-Arabië voor infrastructuur, mobiliteit en verkeerstechnologie. 11 t/m 13 juni 2012


Het Koninkrijk Saudi-Arabië is het grootste land van de Golfregio, met een bevolking van 28,7 miljoen inwoners. De helft van die bevolking is onder de 25. Daarom is één van de topprioriteiten voor de Saudische overheid het ontwikkelen van hoogwaardige infrastructuur om de snelle bevolkingsgroei en groeiende industrie te kunnen accommoderen. De investeringen in nieuwe steden, de uitbreiding van infrastructuur, mobiliteitsverbetering lopen in de vele honderden miljard euro’s. Dit biedt interessante kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de infrastructuur sector.

Daarnaast zijn er veel problemen met binnenstedelijke doorstroming van verkeer, de verkeersveiligheid en het gebrek aan parkeergelegenheid. De Saudiërs hebben dan ook bijzondere interesse in nieuwe verkeerstechnologie die een bijdrage kan leveren aan het vergroten van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Van 11 t/m 13 juni 2012 organiseert de Holland Gulf Chamber of Commerce een high-level handelsbezoek naar Saudi-Arabië ter introductie van Nederlandse infrastructurele consultants en toeleveranciers van verkeerstechnologie. Tijdens dit bezoek worden deelnemers op hoog niveau geïntroduceerd bij de belangrijkste aanbesteders van projecten in Saudi Arabië. Het betreft hierbij zowel publieke partijen zoals Saudi Ministry of Transport en Arriyadh Development Authority, en private partijen zoals Saudi Bin Ladin Groep en Al Mabani General Contractors. Tevens krijgt u door deelname meer inzicht in de procedures wat betreft toetreding tot de markt. Voor meer informatie, zie http://www.hgcoc.com/saudi-infra-2012/